info@blueconsulting.hu   +36-26-816-632

SZOLGÁLTATÁSAINK

Az előminősítés keretében felmérjük szervezete gazdasági helyzetét és megismerkedünk a jövőbeni beruházási tervekkel és elképzelésekkel. Ezt követően konkrét javaslatokat teszünk finanszírozási forrásokra vonatkozóan (megkeressük a vállalkozás számára legelőnyösebb pályázati kiírásokat).

Az előminősítés eredményének közlésekor tájékoztatjuk a vállalkozás képviselőit, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük pályázat benyújtása esetén (általános elvárások ismertetése/ezek ellenőrzése, kötelező vállalásokról történő tájékoztatás, monitoring mutatók célértékeinek ismertetése stb.) 

Ügyfélre szabott pályázati összefoglalót küldünk szerződött megrendelőinknek – kérésüknek megfelelően – emailben, telefonon vagy faxon. A szolgáltatás által elkerülhető az az eset, hogy ügyfelünk ne értesüljön az aktuális pályázati kiírásokról.

A sikeres pályázat fontos elemei többek között a pályázati kiírások alapos ismerete, valamint a precizitás, mert kizárólag a megfelelően kidolgozott és összerakott pályázatnak van esélye a nyertesek közé kerülni.

Gondoskodunk a pályázat teljes körű elkészítéséről, szabályszerű benyújtásáról, valamint garanciát vállalunk a formai megfelelősségről. Nyomon követjük a pályázatot a beadástól, az esetleges hiánypótláson át egészen a döntésig.

Szakértőink teljes körű tanácsadással állnak rendelkezésre az ügyfél szék- vagy telephelyén. Ügyfeleink számára személyes konzultációt követően rendszeres tájékoztatást nyújtunk a fejlesztési elképzeléseikhez illő pályázatokról. Mindezeken felül segítünk a középtávú fejlesztési irányok kiválasztásban a várható vissza nem térítendő támogatások alapján.

Mindvégig közreműködünk a projekt megvalósításában. A pályázati projektmenedzsment szolgáltatásunk az alábbiakat tartalmazza: 

 

  • - szerződéskötésben történő segítségnyújtás, 
  • - kifizetési igénylések és beszámolók elkészítése, 
  • - személyes segítségnyújtás a helyszíni ellenőrzéseken, 
  • - záró kifizetési igénylés és beszámoló készítése, 
  • - fenntartási jelentések beküldése,
  • - esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások teljesítéséhez szükséges támogatás biztosítása,
  • - nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása.

A projektmenedzsment szolgáltatás ezen túl tartalmazza a kivitelezők kiválasztását (árajánlatok bekérése, jegyzőkönyv készítése a döntésről, folyamatos egyeztetés a megrendelővel stb.), szükség esetén pedig közbeszerzési tanácsadó, jogi és pénzügyi szakemberek bevonását is.    

Nyertes pályázónak segítséget nyújtunk a támogatási szerződés megkötésében, valamint a helyszíni ellenőrzéseken. Időben és gondosan elkészítjük az előrehaladási jelentéseket, a pénzügyi beszámolókat és a záró beszámolót. Mindenben segítünk, hogy a támogatáshoz mielőbb hozzájussanak.

Cégünk vállalja különböző szempontok szerint makro-, illetve mikrogazdasági elemzések, tanulmányok kidolgozását (megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek és hatástanulmányok készítése).

KÖZPONTI IRODA
 

Cím: 2000 Szentendre,
Stromfeld Aurél utca 1. első emelet
Tel: +36-26-816-632
Tel: +36-70-346-8855
Fax: +36-1-799-0889
E-mail: info@blueconsulting.hu

ÉSZAK-ALFÖLDI IRODA
 

Cím: 4700 Mátészalka,
Hősök tere 2. 6/A
Tel.: +36-20-556-1204
Fax: +36-1-799-0889
E-mail: info@blueconsulting.hu

GARANCIA

Egy pályázat nyerési esélyét nagyban növeli a megfelelően előkészített dokumentáció. Megfelel-e a pályázat a kiírásban szereplő feltétel mindegyikének? A csatolandó mellékletek teljes körűen benyújtásra kerültek? A pályázati adatlaplap megfelelően került kitöltésre? Mindezeket felkészült szakembereink minőségi munkája biztosítja.

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Szolgáltatásaink révén civil szervezetek működési költségeinek előteremtését és programok szervezését támogatjuk. Pályázatírás, pályázati tanácsadás és projektmenedzsment biztosításával több milliós forrást tudtunk már eddig is bevonniközösségi programok szervezésére, civil szervezetek működtetésére.